Ako nás myšlienky ovplyvňujú? Ako sa zlepšiť v akejkoľvek oblasti? V akom veku máte najväčšiu šancu na svoj životný úspech? To, a ešte oveľa viac sa dozviete v nasledujúcich TED prednáškach.

Stella Young: I am not your inspiration, thank you very much

(Nie som vašou inšpiráciou, ďakujem pekne)

Stella vám za 10 minút vysvetlí, ako by spoločnosť mala zmeniť pohľad na hendikepovaných ľudí a ich úspechy. Veľmi inšpiratívna prednáška, ktorej cieľom je ukázať, že nie každý hendikepovaný človek je motivátor. Stella poukazuje na to, že spoločnosť obdivuje hendikepovaných ľudí , už len za to, že ráno vstanú z postele a ešte stále si pamätajú svoje meno, akoby to mal byť vrchol a mali by sme ich za to obdivovať. Pritom sú to rovnocenní ľudia, ktorí dokážu skvelé veci a mali by byť uznávaní za rovnaké počiny ako tí, ktorí žiaden hendikep nemajú. Osviežujúca prednáška, ktorá vás pobaví, inšpiruje a trošku aj motivuje.

Michael Neill: Why aren’t we awesomer

(Prečo nie sme úžasnejší)

Jedna zo skutočne najpopulárnejších TED prednášok z roku 2014, ktorá už má viac ako 1,3 milióny vzhliadnutí. Michael sa bližšie venuje mysli, a našim myšlienkam. Tomu ako si ich vytvárame, akú majú silu a ako pretvárajú to, čo prežívame a vidíme. Pri moci, ktoré myšlienky majú, je o to dôležitejšie si uvedomiť jedno: To, že máme v hlave myšlienku, neznamená, že je aj pravdivá.

Táto 15-minútová prednáška sa pokojne môže stať tým najobľúbenejším a najzmysluplnejším videom, ktoré ste za posledné týždne videli.

Judson Brewer: A simple way to break a bad habit

(Jednoduchá cesta ako sa zbaviť zlozvyku)

Judson v tejto krátkej prednáške ponúka jednoduchý tip, ako prekonať svoje zlozvyky, pomocou zvedavosti. Náš mozog pracuje na jednoduchom princípe spúšťač – akcia – odmena. Ak zistíme, že určitá akcia (napríklad fajčenie, alebo zjedenie koláča), nám neustále prináša odmenu (dobrý pocit) – toto správanie opakujeme a formujeme si návyk, hoci pre nás nemusí byť práve zdravý a prospešný. A tu prichádza na rad zvedavosť. Ponorenie sa do tejto akcie a skúsenosti, hlbšie zamyslenie sa nad tým čo robíme a prečo robíme, namiesto jednoduchého odrieknutia si toho, čo si želáme, vám môže najbližšie pomôcť pri prerušení vášho zlozvyku.

Eduardo Briceno: How to get better at the things you care about

(Ako sa zlepšiť vo veciach, na ktorých vám záleží)

Ak ste si na sebe všimli, že sa v oblastiach, ktoré vás zaujímajú už nezlepšujete, ale stagnujete, a chceli by ste to zmeniť, táto prednáška vám môže pomôcť. Eduardo nabáda, aby sme rozlišovali medzi zónou učenia a zónou výkonu. Aby sme si sami zvolili čas, kedy sa budeme aktívne venovať vzdelávaniu v nejakej oblasti, pričom sme si vedomí, že budeme robiť chyby, a neboli stále iba v zóne výkonu, kedy pracujeme s tým, čo sme sa už naučili, a nemáme priestor na zlepšenie.

Albert László Barabási: The real relationship between your age and your chance of success

(Skutočný vzťah medzi vašim vekom a šancou na úspech)

Zaujímavá prednáška o výkone a úspechu. Albert vám vysvetlí, že rozdiely vo výkone medzi ľuďmi sú iba malé, a celkovo naše výkonové možnosti sú ohraničené, zatiaľ čo úspech nemá žiadne hranice a rozdiely v úspechu sú medzi ľuďmi veľmi výrazné. Tiež odkrýva zaujímavé prepojenie medzi vekom a najväčším úspechom, ktorý v živote dosiahnete. Máte väčšiu šancu na životný úspech v 30ke alebo v 50ke?