Čo je koučing?

Koučovací rozhovor je partnerstvom medzi koučom a klientom, ktorého výsledkom je dosiahnutie cieľa, s ktorým klient prichádza. Je procesom, v ktorom klient hľadá a objavuje riešenia svojich situácií, pričom kouč ho týmto procesom sprevádza.

Slovenská asociácia koučov (sako.sk) uvádza vo svojej definícii, že kouč vo vzťahu s klientom pracuje na:

  • objavení, ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť,
  • podpore klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu,
  • procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa,
  • uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny.

 

Ako koučing pomáha?

Kouč sprevádza klienta a pomocou účinných otázok mu pomáha objavovať riešenia a nové cesty. Kouč nedáva rady ani odporúčania, pretože vychádza z predpokladu, že klient pozná svoju situáciu a tému najlepšie a má v klienta maximálnu dôveru.

 

Poznáte ten pocit, keď vás niekto o niečom presviedča a vy viete, že to tak nie je?

Toto sa Vám v koučingu nestane. V koučingu totiž nechávame klienta zažiariť. Čo to znamená? Znamená to, že klient je najdôležitejší. Venujeme sa tomu, čo chce klient, nevnášame do rozhovoru vlastné témy. Veríme, že kouč nemôže byť expertom na tému, s ktorou klient prišiel, pretože je to práve klient, kto si danú situáciu zažíva a má o nej všetky dostupné informácie.

Čo teda kouč robí a čo nerobí?

Kouč nedáva rady, neposudzuje, nehodnotí. V tomto smere je koučovací rozhovor miestom bezpečia, pochopenia a slobody. Klient sa nemusí báť, že ho kouč bude za niečo kritizovať. Niektorí ľudia prichádzajú za koučom s očakávaním, že dostanú riešenia, rady, konkrétne kroky. Kouč sa však nestavia do role experta, ale účinnými otázkami a vedením rozhovoru privádza klienta k tomu, aby objavil svoje vlastné riešenia, rady a konkrétne kroky.

Pre koho je koučing vhodný? A pre koho zase nie?

Koučing je vhodný pre každého, kto potrebuje nájsť riešenia, chce napredovať, posunúť sa vpred a objaviť vlastné schopnosti.

Koučing nie je vhodný pre toho, kto očakáva, že dostane plán krokov na tanieri a podľa toho sa bude riadiť. Kouč s najväčšou pravdepodobnosťou nie je expertom práve v tej oblasti, z ktorej prichádza klientova téma na rozhovor. To je práve rozdiel medzi mentoringom a koučingom. V mentoringu má mentor nadradenú pozíciu, pretože má potrebné informácie, skúsenosti a znalosti, ktoré druhá strana nemá a potrebuje. V koučingu je kouč aj klient v rovnocennej pozícii, nie je to nadradený vzťah.

 

 

Časté témy, s ktorými klienti prichádzajú

Manažérske témy: vedenie ľudí, rozvoj zručností, zvládanie stresu, zvyšovanie výkonu a produktivity, motivácia, dosahovanie výsledkov

Životné a vzťahové témy – získanie sebavedomia, budovanie návykov, rozhodovanie, work-life balance, rodinné, partnerské a iné medziľudské vzťahy

Kariérne témy – výber profesie (alebo vysokej školy), kariérna zmena a napredovanie, syndróm vyhorenia, príprava na pracovný pohovor

Výkonnostné témy (nie len u športovcov) – ako zvýšiť výkon, zlepšiť sa, začať víťaziť, ako sa nastaviť na víťazstvá, ako pretaviť prípravu na tréningu do súťažnch výsledkov

 

Ako to, že je koučing taký univerzálny – vhodný pri takmer akejkoľvek téme?

Niekomu sa môže zdať zvláštne, že kouč dokáže pomôcť takmer so všetkým. Veď nikto nie je expert na všetko. A práve o to ide – kouč nie je odborník na všetko a ani sa do takejto nadradenej pozície nestavia. Ovláda proces účinného kladenia koučovacích otázok, aktívne počúvanie a má ďalšie dôležité zručnosti, vďaka ktorým sprevádza klienta pri objavovaní jeho vlastných riešení, bez ohľadu na tému.

Veľmi dobre to vysvetľuje práve Slovenská asociácia koučov:

Keďže je koučing chápaný ako prístup, ktorý využíva predovšetkým zdroje koučovaného, kouč nemusí byť odborník na riešenú tému. Úlohou kouča nie je dávať rady.

Profesionálny a certifikovaný kouč dokáže viesť efektívny koučovací rozhovor bez ohľadu na tému alebo to, či sa cieľ týka pracovnej alebo súkromnej oblasti.  Napriek tomu, si môže zvoliť špecifickú oblasť, ktorú vo svojej praxi uprednostňuje.

 

 

Ako si vybrať kouča?

Koučov je na slovenskom trhu pomerne dosť. Určite si nájdete takého, ktorý Vám bude vyhovovať. Pri výbere je podľa môho názoru dôležité formálne akreditované vzdelanie. To Vám zaručí, že daný kouč využíva procesy a postupy tak, ako má, a zároveň je viazaný etickým kódexom kouča. Na Slovensku je organizáciou, ktorá združuje profesionálnych koučov Slovenská Asociácia Koučov (www.sako.sk), ktorej členom som aj ja. Prípadne môže byť kouč členom aj ICF - Medzinárodnej federácie koučov. Členstvo v jednej či druhej asociácii je formálnym potvrdením kvalitného vzdelania kouča. 

 

Kouč víťazov - Váš sprievodca na ceste za víťazstvami a úspechom

Pod značkou Kouč víťazov, pomáham svojim klientom objavovať riešenia, ktoré ich posúvajú vpred. Verím, že drobné zmeny dokážu priniesť veľké výsledky, a svojich klientov chcem vidieť víťaziť - v živote, biznise, športe. Viac informácií o mne a mojej ponuke nájdete na stránke koučvíťazov.sk.

 

"Nepotrebujeme mágiu, aby sme zmenili svet. Všetku potrebnú moc máme v sebe."

J.K. Rowling

 

Vstúpte do Klubu Víťazov